OPĆI PRINCIPI: DAH, MIŠIĆNA KONTRAKCIJA  I KIAI

 

U skupini koju nazivamo "opći principi" nalazi se nekoliko praksi koje na prvi pogled spadaju u domenu anatomije i foziologije, no zapravo su vrlo vrijedni i za Kempo praksu neophodni tehnički elementi. Na ovim stranicama ćemo govoriti o tri najvažnija činitelja ove grupe a to su dah i disanje, mišićna kontrakcija i kiai. Njihova implementacija u tehničkom smislu je iskazana i teminologijom koja je u upotrebi, pa se tako vježbe disanja zovu Shinkokyu waza ili "tehnike potpunog daha", vježbe mišićne kontrakcije su Kime waza ili "tehnike ispravne upotrebe mišića" dok je upotreba Kaia znanog kao "karate krik" svrstana čak u Kiai Jitsu ili "vještinu (umjeće) Kaia-a".